KULTURNATTEN 30/9 2017
16-17 Samtal med konstpromenad
Intendet Martin Sundberg och Per Josefsson
G.a Lasarett Pers utsmyckning på fasader hissar trappor Samling Norrköpings Konstmuseum

4 NOVEMBER 2017
Konst i höstrusk
Välkommen

Deltar i Finspångs konstförenings jubileumsutställning 25/11-9/12 2017